Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Import Tariffs

4. srpna 2019 18:05

tariffs - cla imports - dovoz pays out - vyplácí/dotuje cuts - škrty/sníženíStephen Evans: There are two ways in which governments support farmers - subsidising them by paying them from the public purse, or protecting them by putting tariffs on imports from competing countries. The United States is proposing to cut its subsidies to farmers to about ten billion dollars - half the amount envisaged in the Farm Bill which legislators have just passed. That would put pressure on the European Union to cut its subsidies and the EU currently pays out more to its farmers than does the US. On top of that Mr. Zellick, the US trade negotiator, is proposing cuts in tariffs. Stephen Evans popisuje dva způsoby, jak mohou vlády podpořit své zemědělce - subvencovat je ze státní pokladny a nebo mohou uvalit clo na dovoz zboží, které místním farmářům konkuruje. V roce 2002 USA navrhly snížit dotace pěstitelům na deset miliard - což je polovina toho, s čím počítá právě odhlasovaný zemědělský zákon. Škrty v Americe, jak říká zpravodaj BBC, vyvolají následně tlak na Evropskou unii, aby také snížila dotace svým zemědělcům. Přičemž EU vyplácí v součastnosti vyšší příspěvky než USA. Navíc pověřenec amerického presidenta pro obchodní jednání Robert Zellick navrhuje ještě snížení cel či celních tarifů na dovoz.

Odebírat