Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Removing Protectionism

2. srpna 2019 18:05

liberalising - liberalizace protectionism - protekcionismus, ochranářství bars - bariéry level playing field - hráči soupeří na stejném hřišti (za stejných podmínek)Nick Kochan: Liberalising means in fact the opposite of protectionism, ie taking away the bars on international freedom of trade. So it means taking away the sanctions or the tariffs and saying to your own companies, your own businessmen, you know, you now have to, as it were, trade on a level playing field, if you'll excuse the metaphor, with foreign competitors. Liberalismus je opakem protekcionismu. Všechny bariéry, které brání volnému mezinárodnímu obchodu, jsou odstraněny - sankce a cla. Svým podnikům a podnikatelům tím vlastně říkáte: musíte soutěžit se zahraničními konkurenty on a level playing field - na stejném hřišti, za stejných podmínek.

Odebírat