Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Breaking the Law

1. srpna 2019 18:05

corrupt - zkorumpovaný thieves - zloději steal - krást cheat - podvádět punishment - trestJohn Ashcroft: Corrupt corporate executives are no better than common thieves when they betray their employees and steal from their investors. Corporate executives who cheat investors, steal savings and squander pensions will meet the judgment they fear and the punishment they deserve. Americký ministr spravedlnosti John Ashcroft si nebral servítky a užil bohatou slovní zásobu na téma finančních ilegálních aktivit. Začal výrazem "zkorumpované nejvyšší vedení" a pokračoval tím, že jeho členy přirovnal k obyčejným zlodějům, kteří zradili důvěru svých pracovníků a okrádají své investory. Šéfové velkých firem, kteří podvádějí investory, kradou úspory a promarní/prošustrují penzijní fondy, budou souzeni a spravedlivě potrestáni - will meet the judgment they fear and the punishment they deserve (doslova: dočkají se rozsudku, kterého se obávají a trestu, který si zaslouží).

Odebírat