Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Strategy - Part 1

30. července 2019 18:05

strategy - strategie goals - cíle objectives - záměry vision - vizeFred Martenson: Strategy is a structured way of thinking about what you're doing as an organisation and it's really got two elements: where do we want to be in the future and how do we get there? It's asking on the one hand, what are our goals and objectives - our vision as an organisation? Where do we want to be in the future and how will we know when we've been successful? Fred Martenson popisuje strategii jako (doslova: strukturované - uspořádané přemýšlení) teoretický plán, kterým směrem a jak má podnik či organizace postupovat. Strategie se tedy (podle něj) skládá ze dvou základních složek. Za prvé si klademe otázku: k čemu se chceme dopracovat? a za druhé: jak se tam dopracujeme? Ptáme se tedy nejdříve, co je naším cílem, jaký máme záměr - jaká je vize naší organice. Kam chceme dospět a jak poznáme, kdy se nám to podařilo.

Odebírat