Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Innovation

28. července 2019 18:05

innovate - inovovat brainstorm - "mozková bouře", spontánní diskuse při hledání nových nápadů blue-sky thinking - nápadům se nekladou žádné meze winning ideas - nápad, který by si nás získal, který by měl šanci uspět na trhuVicky: Milo was the boss of a medium-sized toy manufacturer. He had a lot of management qualifications and he'd read all the latest business books. From these he knew that companies like his had to innovate or die. So, every Tuesday afternoon, he called together his top people for a brainstorm session. He was rarely satisfied with the ideas they had. In despair, he assigned two executives to a month's blue-sky thinking. Still he wasn't happy with the results. "What's wrong with you all?" Milo asked. "Why is it so difficult to come up with winning ideas?" Milo - šéf středně velké továrny na hračky, který prošel všemi možnými školeními pro manažery a přečetl všechny nejnovější ekonomické knihy, došel k závěru, že firmám, jako je ta jeho, nezbývá nic jiného než inovovat nebo …(doslova) - zemřít. A tak si každé úterý svolával užší vedení na brainstorming. Ovšem málokdy se mu nějaký nápad zamlouval. Když už nevěděl kudy kam, dva členové vedení dostali měsíc na blue-sky thinking, ale ani z toho nic nevzešlo. A Milo si posteskl : "Co to s vámi je, jakto že nejste schopni přijít s pořádným nápadem?!"

Odebírat