Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Creativity

27. července 2019 18:05

creativity - kreativnost/ tvořivost sponsor - sponzor state of the art - na nejvyšší úrovni workshops - praktický seminář training - školení, kurz penalised - potrestán-penalizovánStudents: The company can sponsor them to attend all kinds of conference events and help them to get state of the art knowledge of the special area. Creativity is inborn but you can add on to it; you can enhance your creativity by various things like workshops, training and learning different skills. Because it's important to encourage employees to take risks but to do that they must know that they will not be penalised by the company. První student navrhuje, aby firmy své zaměstnance sponzorovaly, aby je zapsaly na konference a jiné akce, na kterých by se mohli vzdělávat, kde by se mohli seznámit s nejnovějšími poznatky v příslušném oboru. Druhý student říká, že talent je sice vrozený, ale zároveň se dá ještě rozvíjet. Tvořivost se dá umocnit různými workshopy, kurzy - některé dovednosti se dají naučit. A třetí student dodává, že je důležité, aby firmy povzbuzovaly své zaměstnance, aby se nabáli riskovat. A aby se nebáli riskovat, musí vědět, že nebudou za případné chyby trestáni.

Odebírat