Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Performance

25. července 2019 18:05

performance - výkon/úspěšnost/plnění povinností appraisal process - hodnocení výkonu, ocenění feedback - zpětná vazba/informace o výkonu assessed - hodnocenFiona Colhoun: Performance is about being effective. It's about doing certain things called objectives, achieving goals, having in an appraisal process - and many companies have those - frank feedback and understanding on how well an individual is meeting the requirements of the job, achieving his or her objectives and it's about how somebody is assessed in terms of making an effective contribution to an organisation. Výkon se - podle Fiony Colhounové - měří efektivností. Měří se tím, nakolik jsou plněny stanovené záměry a cíle. V každé organizaci či podniku by měl probíhat proces hodnocení a každý zaměstnanec by měl být zpětně informován, jak si vede při plnění požadavků a do jaké míry je pro organizaci či podnik přínosem.

Odebírat