A Phrase a Minute – Angličtina Youradio Talk

Programme 8: catch someone’s fancy... take a fancy to

12. srpna 2019 18:50

WOMAN: What is it about Jane that caught your fancy so much? MAN: I don’t know, I just took a fancy to her the first time I saw her. catch someone’s fancy - zalíbit se někomu, upoutat něčí pozornost take a fancy to - naopak: někdo se zalíbil vám (obvykle tak trochu z nepochopitelného důvodu), pošetile jste se do někoho zakoukali, někdo vás přitahuje the first time I saw her - přitahovala mě od prvního okamžiku, co jsem ji spatřil

Odebírat