A Phrase a Minute – Angličtina Youradio Talk

Programme 18: even though... even so

2. srpna 2019 18:50

MAN: Even though John seems to be a nice guy, I don't really trust him. WOMAN: Why not? MAN: He's always so reclusive, you can't tell what he's up to. WOMAN: Oh well, even so, you can't deny he's a good colleague to work with. even though i když, ačkoliv even so nicméně, přesto Even ve spojení se spojkou though funguje jako příslovce, které má za úkol pouze spojku zdůraznit, even so je příslovečná fráze. nice guy - příjemný, sympatický to trust - důvěřovat reclusive - samotář to be up to - kromě jiného: mít za lubem to deny - upřít

Odebírat