A Phrase a Minute – Angličtina Youradio Talk

Programme 24: across... through

27. července 2019 18:50

WOMAN: You won't believe it - it took us two hours to walk through the forest. MAN: That's nothing compared with the four hours it took us to walk across the field. across - přes, napříč, křížem, od jednoho konce ke druhému (jedná se o pohyb napříč – po povrchu) through - skrz (jedná se o pronikání prostorem - často odpovídá české předponě pro-, projít lesem) to take - časově: trvat compared with - ve srovnání s

Odebírat