A Phrase a Minute – Angličtina Youradio Talk

Programme 28: politics... policy

23. července 2019 18:50

WOMAN: What do you think about our current foreign policy? MAN: To be honest, I'm not really into politics, so I haven't got a view on that. current foreign policy - současná zahraniční politika politics - obecně: politika (užívá se vždy v plurálu) policy - soubor pravidel – jedna konkrétní politická linie he hasn't got a view on that - nemá na to názor to be honest - abych byl upřimný I'm not really into politics - já se o politiku nezajímám/ já na politiku nejsem

Odebírat