A Phrase a Minute – Angličtina Youradio Talk

Programme 32: surprised by... shocked by

19. července 2019 18:50

MAN: I was really surprised by John so obviously flirting with Emma at the party last night. WOMAN: Surprised? I was shocked by his behaviour! surprised by - být něčím překvapený, zaskočený – překvapilo mě shocked by - být něčím zděšen, šokován – šokovalo mě, pohoršilo so obviously - tak nápadně, očividně was flirting - flirtoval behaviour - chování

Odebírat