Spot the Difference – Angličtina Youradio Talk

From / for

10. srpna 2019 18:51

At the train station: Na rušném nádraží přijíždí na jedno nástupiště vlak z Londýna a z jiného naopak vlak do Londýna odjíždí. Ovšem v hlášení to spletli. Can you hear a mistake? EMPLOYEE: (THROUGH TANNOY) The train from London is at Platform 1. The train for London is at Platform 2. MALE PASSENGER: Sorry, which platform is the train from London? I'm meeting my mother. EMPLOYEE: Platform 1 Sir. WOMAN PASSENGER: Which platform for the train for London? EMPLOYEE: Platform 2 Madam.(TANNOY:) The train for London is at Platform 1. The train from London is at Platform 2. V hlášení vyměnili dvě podobné předložky: for a from: Jeden vlak jede do Londýna, druhý z Londýna: The train for London. The train from London.

Odebírat