Dopolední host

Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík: Před 15 lety bylo nepřijatelné mluvit o ochraně životního prostředí, dnes je to mainstream

7. června 2021 13:47, Ondřej Kopa

Rádio Z

Pražští zastupitelé schválili klimatický plán Prahy do roku 2030. „Dokument je velice komplexní, má 240 stran. Zabývá se čtyřmi oblastmi: udržitelnou energetikou, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptací na klimatickou změnu,“ říká Martin Bursík, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima a také bývalý ministr životního prostředí, který byl dopoledním hostem Rádia Z.

Navrženo bylo celkem 69 opatření, které mají přispět k redukci emisí oxidu uhličitého v metropoli. Rada města dokument schválila jednomyslně. „Praha se do roku 2030 zavázala snížit emise o 45 procent oproti roku 2010. Nejpozději v roce 2050 by chtěla dosáhnout uhlíkové neutrality. Vychází tak ze závěrů expertů mezivládního panelu pro klimatickou změnu,“ vysvětluje předseda komise. Dopady se podle Bursíka projeví v mnoha oblastech. Praha například už nebude moci nadále brát teplo z uhelné elektrárny v Mělníku.

Plán zahrnuje také postupnou obměnu vozového parku městské hromadné dopravy. Bursík také zdůraznil, že Praha cíl na snižování emisí nemůže zvládnout splnit sama. Je nutné do této snahy zapojit také korporace i občany. Moderátor Nikola Bojčev se Bursíka ptal také na financování tohoto plánu, který Prahu vyjde zhruba na 230 miliard korun. „Před deseti, patnácti lety bylo absolutně nepřijatelné mluvit o ochraně životního prostředí. Lidé to vůbec nechápali. Teď se to stalo mainstreamem. Je to úžasný pocit,“ dodává Bursík. 

Rozhovor moderátora Nikoly Bojčeva s předsedou Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima a bývalým ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem si můžete poslechnout zde: 

Odebírat