Dopolední host

Architekt Miloslav Hanzl: Pro naše restaurátory a řemeslníky je restaurování věží gotického hradu Bauska v Lotyšsku veliká pocta.

23. března 2021 13:49

Jak moc velkou poctou je pro restauratéra získat ocenění za nejlepší restaurování památky v Lotyšsku? A nakolik Covid-19 ovlivnil obor obnovy památek obecně?
Způsob obnovy památek se liší s ohledem na stát. Například v Rakousku hodně využívají železobeton, což většina českých restauratérů nevidí příliš ráda.

Odebírat