Interview Martina Kováře

Dnešní pojetí práva absolutně nevyhovuje. Musí přijít nový stát a nové právo, říká právník Karel Havlíček

3. června 2021 18:56, Martin Kovář

Rádio Z

„Česká justice patří skutečně k nejlepším v Evropě. Existuje dostatečné množství tvrdých statistických dat, která svědčí o tom, že naše justice je velmi dobrá,“ říká právník a novinář Karel Havlíček, který byl hostem Interview Martina Kováře.

Přesto podle Havlíčka v justici přežívá spoustu problémů, o kterých se málo mluví. Jedním z nich je například nedostatek administrativních pracovníků. Soudci proto musí dělat administrativní práci. Problémem je podle Havlíčka také špatné procesní právo. Trestní proces se dodnes řídí právním předpisem přijatým v roce 1961. Havlíček očekává radikální změnu ve státoprávní oblasti. „Z hlediska státoprávního žijeme v naprosto přelomové době. Musí přijít nový stát a musí přijít nové právo, nic jiného nezbývá. Dnešní pojetí práva absolutně nevyhovuje tomu, co život přináší,“ říká právník.

České právo prošlo během pandemie podle Havlíčka zásadní změnou. „Zcela se proměnilo kvantitativně. Minulý rok jsme byli opravdu velmi pracovití, pokud jde o vytváření nových norem a také o jejich rušení,“ vysvětluje Havlíček. Podle něj téměř všichni dospěli k názoru, že české právo neodpovídá potřebám a pandemie to jenom podtrhla. Česko bylo 15 měsíců v situaci, kdy nerozhodovaly zákony. Vládní opatření zákony rozhodně nejsou, přesto podle Havlíčka likvidují ústavu, protože jsou v určitých okamžicích silnější. Tématem rozhovoru byla i proměna médií a také román, který Havlíček napsal.  

Pozvání do Interview Martina Kováře přijal právník Karel Havlíček. Poslechněte si záznam rozhovoru.

Odebírat