Královská rodina

Historie BBC po válce byla svým způsobem také historií britské královské rodiny

24. listopadu 2022 15:19, Yvetta Hynčicová

RádioZET.cz

Pravidelné rozhlasové vysílání ve Velké Británii začalo 14. listopadu 1922. Klíčové osobnosti a peníze se spojily v organizaci British Broadcasting Company, později Corporation, jak ji známe dodnes. „Poprvé sehrála klíčovou roli během generální stávky v roce 1926. Protože stávkovali i sazeči z Daily Mailu, BBC se stala jediným komentátorem a informátorem o situaci v zemi, což jí dalo veliký význam. Za války patřila mezi významné válečné nástroje, Winston Churchill měl prostřednictvím BBC dva zásadní projevy,” říká v pořadu Královská rodina na Rádiu Zet historik Martin Kovář. Po druhé světové válce došlo k jejímu rozmachu, k čemuž přispěl zejména přímý přenos ze svatby a později i korunovace královny Alžběty II. 

„K vůbec prvnímu rozhlasovému přenosu v Británii došlo v červnu 1920 z Marconiho malé vysílací stanice v Chelmsfordu. Operní diva zazpívala anglicky, francouzsky a italsky. Slyšeli to i na kontinentě a ve Spojených státech amerických. Koncert měl velký ohlas,” vypráví historik Martin Kovář. BBC začala v Británii vysílat pravidelně až roku 1922. „Generální ředitel John Reith v meziválečném období osudovým způsobem formoval BBC a rozhodoval takřka diktátorsky,” konstatuje Kovář. 

Za druhé světové války byla BBC důležitá nejen pro Británii, ale i pro země na kontinentě okupované nacistickým Německem včetně Protektorátu Čechy a Morava. „Pro ty, kteří slyšeli hlasy z Londýna, to bylo jako pokropení živou vodou. Československo a BBC za války byl především Jan Masaryk,” zmiňuje Kovář. Po druhé světové válce došlo k obnovení televizního vysílání, které mělo počátky již v meziválečné éře. BBC rychle expandovala. „Klíčovou roli v tom zahrály dvě záležitosti: svatba tehdy ještě princezny Alžběty s princem Philipem a potom zejména její korunovace v roce 1953. Byla to první korunovace v přímém přenosu,” dodává Martin Kovář s tím, že poválečná historie BBC je svým způsobem historií královské rodiny. 

Poslechněte si celý díl pořadu Královská rodina Ondřeje Kopy a Martina Kováře o stém výročí začátku pravidelného vysílání BBC: