Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Job Losses

14. srpna 2019 18:05, David Rathous

Rádio Z

downsizing - podstatné snižování stavu zaměstnanců laying off - propouštět made redundant - propouštět (po dohodě či bez dohody)Janet Brooks: Downsizing is cutting your costs because you no longer have the level of business to support the costs that you used to have. So it will involve laying off staff and trying to make the business as efficient as possible and essentially smaller. There will be redundancies, whether those are voluntary or not, so you may ask people to volunteer and, you know, for a certain sum of money they are made redundant or it may be enforced on people. Když firma přistoupí k downsizing, znamená to, že objem obchodních aktivit už nestačí pokrýt náklady, a tak jedním z opatření je právě propouštění, cílem je zefektivnit provoz, snížit náklady a v podstatě obchodní aktivity zmenšit. Takže někteří zaměstnanci jsou made redundant - může se jednat o dobrovolné vzdání se místa za odstupné, anebo jsou zaměstnanci (opět s odstupným) prostě propuštěni.

Odebírat