Královská rodina

Královna Alžběta I. stála na počátku vzestupu Anglie. Její nástup na trůn si Britové dodnes připomínají jako Queene’s day

18. listopadu 2021 15:57, David Rathous

Rádio Z

Alžběta I. nastoupila na britský trůn 17.listopadu 1558. Od té doby si Britové tento den připomínají jako Queene’s day. Dodnes je tato královna považována za jednoho z nejvýznamnějších britských panovníků v dějinách. Alžbětinská Anglie byla obdobím ekonomické prosperity, náboženské a politické stabilizace, velkých objevů i vojenských vítězství.
„Je to nepochybně součástí především anglické národní identity, pro Angličany je Queene’s day hodně důležitý. Alžběta I. byla jedním z nejvýznamnějších a nejoslavovanějších britských panovníků v celých dějinách,“ vysvětluje historik Martin Kovář. Alžběta I. vládla téměř půl století až do své smrti v roce 1603. Období její vlády bývá označováno jako alžbětinská Anglie – Doba Williama Shakespeara, velkých objevů i vojenských vítězství. „Za její vlády v Anglii pevně zapustil kořeny protestantismus, který se zrodil během vlády Jindřicha VIII. Především zpočátku je to období ekonomické prosperity, politické a náboženské stabilizace. Velká Británie si v těchto letech zadělala na pozdější vzestup,“ říká Kovář. Spolu s ním pořadem Královská rodina provází moderátor Ondřej Kopa.

Za vlády Alžběty I. Anglie dosáhla také v roce 1588 velkého vojenského vítězství nad tehdejší kontinentální velmocí katolickým Španělskem. Toto vítězství, které bylo začátkem úpadku Španělska jako evropské mocnosti, je dnes ve Velké Británii připodobňované k vítězství v první světové válce. V druhé polovině 16. století Francii sužovaly náboženské války mezi katolíky a hugenoty, tamními kalvinisty. Střet mezi protestanty a katolíky hořel naplno i v Anglii, občanská válka zde ale propukla až o třičtvrtě století později. „Byla to právě Alžběta I., která mistrovským vyjednáváním upevnila moc Anglikánské církve,“ dodává Kovář.

Poslechněte si další díl pořadu Královská rodina. Pořadem provází Ondřej Kopa a Martin Kovář.