Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Marketing Strategies

12. srpna 2019 18:05, David Rathous

Rádio Z

position - pozice/umístění targeting - určování cílové skupiny (při plánování prodeje) to segment - dělit trh na podskupiny/segmentovatJohnny Wong: It's important to be able to put a new product in a position in the range of products so that people know what kind of product it is, and also what kind it is compared to the other products you have in your range. Sean Burke: Targeting involves identifying a particular type of customer. Maybe you are targeting women between the ages of 25 and 35 who live in the north of England, for example. Johnny Wong: When you segment the market, in a way yes, you are dividing the market up into for example areas or interests - male, female, income, that sort of thing. A position - umístit/zařadit výrobek do příslušné řady podobných výrobků, aby se zákazník lépe orientoval, aby věděl, o jaký výrobek jde a jak si v této řadě stojí, ve srovnání se srovnatelnými produkty. Targeting znamená - určit cílovou skupinu - například: ženy mezi pětadvaceti a pětatřiceti lety - žijící v severní Anglii. Dělení trhu na segmenty představuje určení podskupin. Trh můžete kupříkladu segmentovat na zájmové skupiny, na ženy, muže, podle výdělku…

Odebírat