Ranní host

Meteoroložka Dagmar Honsová: Strašně mě rozčiluje, když mi předpověď nevyjde

21. července 2021 12:33, David Rathous

Rádio Z

Svět se v posledních měsících často potýká s extrémním počasím. „Občas je to mazec,“ připouští zkušená meteoroložka Dagmar Honsová. Z extrémních meteorologických jevů se ale snaží poučit. Honsová ale přiznává, že meteorologie je při pohledu na to, jaké škody dokáže počasí způsobit a jak dokáže být atmosféra dynamická a nebezpečná, stresujícím povoláním.

Honsová pracuje jako meteoroložka v médiích už mnoho let. Komentovat počasí ji ale stále neomrzelo. „Naopak čím déle se předpovědí počasí zabývám, tím více mě dobíjí,“ říká Honsová, která byla ranním hostem Rádia Z. Ve studiu ji přivítala moderátorka Petra Květová Pšeničná. Německý meteorologický institut, který sídlí v Berlíně, pojmenovává oblasti vysokého a nízkého tlaku vzduchu. Pojmenování konkrétním jménem si je možné dokonce objednat. „Do podvědomí se nám dostanou ale spíše jména tlakových níží, které s sebou přinesou nějaké nebezpečné meteorologické jevy, ať už jsou to orkány, vichřice nebo trvalé intenzivní srážky,“ vysvětluje meteoroložka. Takové se v minulém týdnu vyskytly v Německu a způsobily katastrofální povodně. Tyto deště způsobila tlaková níže Bernd.

Před propuknutím přívalových srážek nad Německem numerické modely naznačovaly několik dní dopředu, že počasí bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu, která bude nasávat vlhký teplý vzduch ze středomoří, a bude se tak vytvářet frontální rozhraní, kolem kterého se budou vyskytovat intenzivní trvalé srážky. Úhrny srážek byly přes 100 l/m2. K záplavám přispělo i to, že retenční schopnost půdy byla v této době v oblasti Porýní velmi nízká. Na rozvodnění vodních toků se podepsal i reliéf. 

Poslechněte si rozhovor moderátorky Petry Květové Pšeničné s meteoroložkou Dagmar Honsovou. 

Odebírat