Takeaway Business English – Angličtina Youradio Talk

Naughty Money

31. července 2019 18:05, David Rathous

Rádio Z

defrauds - defraudace embezzling - zproněvěra bribery - úplatkářství laundering - praní špinavých penězNick Kochan: When somebody defrauds a company, what are they doing? They're acting secretly with the object of obtaining money. Embezzling? Embezzling is playing the system to one's own financial benefit. Bribery? Bribery is inducing someone to be corrupt with corporate money. (It is obviously morally wrong, but it is widely practised worldwide and, I fear, a growing practice.) And laundering money? Well, they're cleaning the money which they know or should suspect to be dishonestly obtained, to use it for themselves, to use it for their company. Nick Kochan vysvětluje defraudaci jako činnost, při které jedinec tajně získává peníze nepoctivým způsobem. Embezzling znamená podobně: když si někdo přizpůsobuje systém tak, aby sloužil jeho osobnímu finančnímu užitku. Bribery popisuje Nick Kochan jako stimulovat někoho (zkorumpovat/podplatit), aby naložil s firemními fondy pro nás výhodným způsobem. Je to činnost nepochybně nemorální, nicméně k ní hojně a na celém světě dochází. Nick Kochan se obává, že je korupce na vzestupu. Praní špinavých peněz - peníze se perou v případě, když je jasné a nebo existuje podezření, že byly získány nepoctivě, a chceme je pro sebe nebo svůj podnik.

Odebírat