Interview Martina Kováře

Prorektor UK Jan Royt: Myšlenkově, kulturně a duchovně periferií Evropy rozhodně nejsme

14. července 2021 17:55, Martin Kovář

Rádio Z

Jednotná myšlenka víry v Krista je podle historika umění a prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy Jana Royta nadějí, že svět bude opět spojen bez ohledu na rasu nebo národ. Řekl to v Interview Martina Kováře.

Jako vysokoškolský učitel je Royt podle svých slov přesvědčený o tom, že křesťanství je atraktivní pro mladé lidi i dnes. Duchovní identitu vidí jako jedinou možnost proti „zmatení jazyků“ dnešní doby. Na mysli tím měl mimo jiné odporování poznatkům přírodních věd nebo upřednostňování některých minorit. „Děláme z komára velblouda a místo, abychom chránili rodiny a lidi, kteří se o rodiny starají – čímž myslím muže a ženu – tak si vymýšlíme různé možnosti. To bohužel přechází do programu politických stran,“ říká prorektor UK.

Royt nedávno obdržel od České biskupské konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za velký přínos v oblasti křesťanského umění. Řekl, že tohoto ocenění si velmi váží. Cyril a Metoděj představují podle něj identitu a kořeny Evropy. Tématem rozhovoru proto byly také počátky křesťanství v naších zemích. „Cyrilometodějské mise si musíme nesmírně vážit, protože k nám poslali ty nejlepší lidi. Ten, kdo přeloží základní biblické texty do jazyka, pro který vytvořil písmo, to musí být genius,“ říká Royt.

Cyrilometodějská mise přinášela myšlenky z východu, zahrnovala ale také prvky západní liturgické praxe. Došlo tak k propojení dvou proudů křesťanství. Nakonec ale v českých zemí zvítězil ten západní. Česká příslušnost k Západu podle Royta platí i dnes. „Možná, že někteří politici z nás někdy chtěli udělat periferii Evropy. Já osobně nemám pocit, že jsme periferií. Rozhodně si myslím, že myšlenkově, kulturně, duchovně tou periferií nejsme,“ dodává prorektor UK.

Pozvání do Interview Martina Kováře přijal historik umění a prorektor UK Jan Royt. Poslechněte si záznam rozhovoru.

Odebírat