Interview Martina Kováře

Strukturálními změnami daní jsme si zadělali na velký problém veřejných financí, říká ekonomka Ilona Švihlíková

21. dubna 2021 18:46, Martin Kovář

Rádio Z

Pozvání do Interview Martina Kováře přijala ekonomka a členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková. Rozhovor tak byl především o rozpočtu České republiky. Podle Švihlíkové udělala česká vláda současně s bezprecedentně vysokým rozpočtovým schodkem nenápadnou daňovou reformu. „Zadělali jsme si na velký problém veřejných financí i do budoucna. Zásadní, ale málo prodiskutované daňové změny způsobí strukturální deficit až ve výši 200 miliard korun. Bude potřeba řada kroků na straně příjmové i výdajové,“ říká ekonomka. Otázka udržitelnosti veřejných financí bude podle ní do budoucna největším problémem, který ale dominantně souvisí s masivními daňovými změnami a jen okrajově s pandemií. „Mám velké obavy z toho, že narůstající dluh by mohl vést k privatizaci veřejných statků,“ říká Švihlíková. Podle ní je především nutné provést změnu daňového systému, který je nespravedlivý. Velký potenciál pro budoucnost Česká republiky vidí Švihlíková v lokalizaci, tedy propojení mezi výrobou a spotřebou na jednom místě.

Poslechněte si záznam Interview Martina Kováře s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou. 

Odebírat