Byznys Romany Navarové

Trendy ve spotřebním chování v budoucnu budou zdraví životní styl a ekologie, očekává Lukáš Matějka

8. listopadu 2021 15:38, Romana Navarová

Rádio Z

Už ve čtvrtek budou vyhlášeny výsledky 7. ročníku programu Důvěryhodné značky. Ten monitoruje a oceňuje značky, ve které mají čeští spotřebitelé největší důvěru. Ceny se udělují v 80 kategoriích napříč celým trhem. O výsledcích rozhoduje reprezentativní vzorek 4 tisíc respondentů. Za anketou stojí společnost Atoz Marketing Services.
„Značky nás provázejí celým životem. Na osobní úrovni se to týká i našeho jména, který máme každý jen jedno. V obchodech si pak kupujeme výrobky značek, kterým věříme. Všechno se to dá shrnout jako branding,“ vysvětluje Lukáš Matějka z Atoz Marketing Services. Antropologové tento branding přirovnávají v evoluci k tomu, když naši předci rozlišovali mezi tím, co je může ohrozit na životě a co je pro ně naopak bezpečné. „V pradávných dobách, když lidé něco snědli a nezabilo je to, tak to byla dobrá značka, kterou si zapamatovali. Podobně fungují značky i dnes,“ popisuje Matějka v Byznysu na Rádiu Z. Pořadem provází moderátorka Romana Navarová.

Značky by se podle Matějky měly vyvarovat především toho, aby zklamaly větší část svých zákazníků. Musí také správně pracovat s trendy na trhu. „Když špatně zareagují na měnící se nákupní chování spotřebitelů, tak si zadělávají na problém,“ dodává Matějka. Znovu vybudovat ztracenou důvěru trvá přitom velmi dlouho. Silným trendem mezi spotřebiteli je v poslední době zdraví životní styl, který ještě umocnila pandemie. Spotřebitelé ale také čím dál češtěji při svém rozhodovaní zohledňují ekologii a udržitelnost.

Hostem moderátorky Romany Navarové byl Lukáš Matějka ze společnosti Atoz Marketing Services. Poslechněte si záznam rozhovoru.

Odebírat