Ranní host

Ve spolupráci škol a nízkoprahových klubů vidí ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová velký potenciál

23. září 2021 12:35, David Rathous

Rádio Z

Poslední zářijový týden je každoročně věnován tradiční kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. „Činnost nízkoprahového klubu spočívá v podpoře a doprovázení dítěte a dospívajícího jeho životem a jeho starostmi a někdy i radostmi. Klienty jsou děti a dospívající, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,“ vysvětluje ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.
Cílem této akce je především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Letos probíhá už 15. ročník s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe. „Chceme přiblížit spolupráci škol a nízkoprahových klubů jako sociálních služeb. V té spolupráci vidíme velký potenciál. Ne všude, ve všech školách a ve všech regionech funguje dobře,“ říká Zikmundová, která byla ranním hostem Rádia Z. Ve studiu ji přivítal moderátor Nikola Bojčev.

„Sociální služby chtějí upozornit na to, že jsou tady a že jsou k dispozici a že některé kompetence a kapacity, které škola nemá, by mohly žákům i pedagogům nabídnout,“ popisuje ředitelka asociace. Školy jsou podle ní o těchto možnostech málo informované. Ministerstvo školství neposkytuje v této oblasti dostatek informací, kritizuje Zikmundová. Aktivita v tomto směru přichází proto zatím především ze strany asociace streetwork. „Snažíme se proto na regionální a osobní úrovni školám pootvírat dveře a ukazovat příklady dobré praxe, protože jsou školy, kde to dobře funguje,“ dodává Zikmundová. V mnohých českých regionech je podle ní nedostatečná síť sociálních služeb. Týká se to především Karlovarského nebo Ústeckého kraje.

Poslechněte si rozhovor moderátora Nikoly Bojčeva s ředitelkou České asociace streetwork Martinou Zikmundovou.

Odebírat