Program

06:00—09:30Ráno s Helenou Šulcovou
09:30—13:00Dopoledne na rádiu Z
13:00—16:30Odpoledne na rádiu Z
16:30—17:00Publicistika rádia Z
17:00—17:30Business na rádiu Z
17:30—18:00Dojezd rádia Z
18:00—06:00BBC World Service